تقویت رایتینگ برای آزمون یا زبان عمومی کمی دشورار به نظر میرسه!
مهارت writing و یا نوشتار در زبان دوم یکی از چالش برانگیزترین مهارتهاست.
وخیلی از افراد حتی در زبان مادری هم توانایی نوشتن متون مختلفو ندارن.