۱۰ پادکست انگلیسی برای یادگیری سریع زبان انگلیسی.پادکست مجموعه ای از قسمت های یک نمایش صوتی است که می تواند در دستگاه تلفن همراه شخص، دانلود شود