در بخش گرامر برای کودکان: جملات امری Imperatives به ساده‌ترین روش نکات این مبحث به همراه تمرین و سوال برای کودکان توضیح داده شده است.