این واژه به معنی توضیح یا عبارت تکراری است که یک چیز را دو بار تکرار می‌کند!
اما گاهی اوقات این عبارات تکراری می‌تواند به اضافه کردن تاکید، وضوح یا ایجاد ابهام عمدی کمک کند.