در مقاله “بیت کوین چیست” سعی کردم به زبان ساده در مورد بیت کوین از جمله مفهوم، نحوه کارکردن، نحوه خریدن و… با شما صحبت کنم.