در مقاله افعال چند جزئی یا Phrasal Verbs ما قصد داریم تا یه حدی به شما کمک کنیم که بتونین با افعال و معنی و کاربردهاشون آشنا و بتونین از اونها استفاده کنین.