Check Your English Vocabulary for Living in the UK دانلود کتاب

Check Your English Vocabulary for Living in the UK دانلود کتاب

اگر قصد مهاجرت و اقامت در کشور انگلستان را دارید این کتاب میتواند نجات بخش شما باشد!

همانطور که از اسم این کتاب پیداست، به بررسی لغات کاربردی و ضروری زبان انگلیسی برای کسانی که قسد مهاجرت به انگلستان دارند، می پردازد.

دانشجویان و افرادی که قصد اقامت و تحصیل درکشور انگلستان را دارند با مطالعه این کتاب مقدار زیادی از لغات ضروری و پرکاربرد را یاد خواهند گرفت.

Check Your English Vocabulary for Living in the UK دانلود کتاب :