قید زمان در انگلیسی معمولا در پایان جملات استفاده می‌شود.

عبارت By برای بیان کردن بازه زمانی که در حین و یا پایان آن فعلی باید صورت بگیرد به کار می‌رود. به جملات زیر توجه کنید:

مدارک را برایشان فرستادم که تا دوشنبه به دستشان برسد. I sent the documents to them today, so they should receive them by Monday
بهتراست عجله کنیم. چرا که تا ساعت ۵ بایستی به خانه برسیم. We’d better hurry. We have to be home by 5 o’clock
این شیر بایستی تا ۱۴ آگوست استفاده شود. This milk has to be used by 14 August
قید زمان در انگلیسی | بهتراست عجله کنیم. چرا که تا ساعت 5 بایستی به خانه برسیم.
  • همین‌طور که از جملات بالا مشخص است عبارت By برای مشخص کردن پایان بازه زمانی که در طول و یا پایان آن چیزی یا فعلی باید اتفاق بیافتد به کار می‌رود.

عبارت (Until (or till برای بیان مدت زمانی که فعلی یا رخدادی بایستی ادامه داشته باشد به کار می‌رود. به جملات دقت کنید:

برویم؟    نه، منتظر می شویم تا باران بند بیاید. Shall we go now?    No, let’s wait until it stops raining. Or … till it stops raining
امروز صبح نتوانستم بیدار شوم. تا ساعت ۳۰ ۱۰ در رختخواب ماندم. I couldn’t get up this morning. I stayed in bed until half past ten

از جملات بالا چنین بر‌می‌آید که عبارت Until بیان کننده این است که در یک بازه زمانی چه فعلی و یا حالتی در حال وقوع بوده است.

به مقایسه By و Until توجه کنید:

جو تا دوشنبه سرکار نخواهد بود. ( سر کار نیامدنش تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت) Joe will be away until Monday
جو تا دوشنبه بر می گردد. (جو یا قبل از دوشنبه و یا خود دوشنبه بر خواهد گشت، و نه دیرتر از دوشنبه) Joe will be back by Monday

اکنون به کاربرد عبارت By the time در جملات زیر دقت کنید:

الان برای بانک رفتن خیلی دیر است.تا وقتی که به آنجا برسیم بانک تعطیل خواهد بود. It’s too late to go to the bank now. By the time we get there, it will be closed
تعطیلات ما فردا به پایان خواهد رسید. پس تا وقتی که این کارت پستال به دستتان برسد ما به خانه بازگشته ایم. from a postcard) Our holiday ends tomorrow. So, by the time you receive this postcard, I’ll be back

دقت داشته باشید که بعد از عبارت By the Way همیشه چیزی اتفاق می‌افتد:

By the way + something happens

این ترکیب برای زمان گذشته به کار برده می‌شود. به مثال‌ها دقت کنید:

ماشین کارن در راه خراب شد. وقتی که به مهمانی رسید، اکثر مهمان‌ها رفته بودند. Karen’s car broke down on the way to the party last night. By the time she arrived, most of the other guests had left

به شباهت By that time و By then در جملات زیر توجه کنید:

کارن بالاخره اواخر شب به مهمانی رسید، اما در آن زمان بیشتر مهمان ها رفته بودند. Karen finally got to the party at midnight, but by then, most of the other guests had left. Or …… but by that time, most of the other guests had left 

امیدوارم مقاله قید زمان در انگلیسی براتون مفید بوده باشه. برای خوندن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

برای مثال‌های بیشتر اینجا کلیک کنید.