آشنایی با relative clause | جملات معترضه در انگلیسی به دو نوع تقسیم می‌شوند. آن‌ها را در این مقاله بررسی می‌کنیم. who , which , that در اینجا کاربرد دارد.