دوست داری مثل یه انگلیسی زبان بومی صحبت کنی و از شنیدن صدای خودت به لهجه انگلیسی کیف کنی؟ در این مقاله ۷ راهکار جادویی داریم برای تقویت تلفظ زبان انگلیسی