در بخش گرامر برای کودکان: صفات برتر و برترین به ساده ترین و جالب ترین روش نکات گرامری مهم زبان انگلیسی به همراه تمرین و سوال برای کودکان توضیح داده شده.