توی این مقاله لیست همه لباس ها و پوشاک به انگلیسی رو براتون آوردیم تا بتونین هرچی که در مورد هر نوع لباسی هست رو یکجا به راحتی یاد بگیرید