خیلی از افراد خاطراتی درباره تلاش ناموفق برای یادگیری زبان انگلیسی دارند و یا دوست دارند یادگیری زبان انگلیسی را شروع کنند، اما نمی دانند چگونه آن را شروع کنند.