نحوه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در زمان کم در این مقاله توضیح داده شده است. برای یادگیری سریع زبان این متن را بخوانید.