در این مقاله آموزش زبان اشاره انگلیسی و آمریکایی و استرالیا و فرق اونها باهم رو براتون توضیح دادیم کع میتونین حروف الفبا رو یاد بگیرید