اگر دنبال یادگیری روزهای هفته به زبان انگلیسی دنبال روشی هستی که برای همیشه توی ذهنت بمونه و نخوای از کسی بپرسی، این مقاله دقیقا برای خودته.