کتاب ریچارد م. رابرتز آموزش روانشناسی یادگیری زبان انگلیسی براساس فرآیندهای شناختی مغز بزرگسالان را مورد بررسی قرار می‌دهد.