آیا نگران این هستین که نحوه‌ی نگارش یا صحبت کردنتون به زبان انگلیسی اگر اشتباه داشته باشه به جای پیشرفتتون باعث پسرفت شما بشه؟ با این کتاب بیشتر آشنا بشید.