همه ی ما به دنبال روش های تدریس زبان انگلیسی به کودکان به صورت خلاقانه هستیم تا کودک را ترغیب به یادگیری و ادامه ی آن بکنیم .