دوست دارین تاریخچه زبان انگلیسی رو بدونین؟ توی این مقاله در مورد تارخچه زبان انگلیسی و نحوه پیدایش اون و دوره های مختلف توضیح داده شده.