در این مطلب تمام نکات مربوط به کاربرد الزام و اجبار در زمان آینده Future obligation به همراه مثال برای شما زبان آموزان عزیز آماده شده است.