من خیلی دوست دارم زبان دیگه‌ای رو یاد بگیرم اما تکنیک‌های یادگیری زبان دوم چه چیزهایی هستن؟ چرا یادگیری زبان دوم مهمه ؟اهداف یادگیری زبان دوم چی هست؟