حوصله سربرترین مرد جالب دنیا

حوصله سربرترین مرد جالب دنیا

۱) What does Thierry do for a living?

۲) What did people feel when Thierry started to talk about his hobby and his job?

۳) What was the newspaper’s reaction to his stamp collection?

۴) What kind of news story was written about Thierry and his life?

۵) What happened after the news story about Thierry was published?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo