افعال To be (am, is, are)

افعال To be در زمان حال ساده که (am,is, are) هستند، در اسم مفعول استفاده می‌شوند.

افعال To be گاها به عنوان فعل اصلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استفاده از (am, is, are) در جملات مثبت:

I am Sarah

من سارا هستم.

I am a student

من دانش آموز هستم.

am is are

My father is a doctor and my mother is a journalist

پدرم دکتر است و ماردم روزنامه نگار است.

I’m interested in art.

من به هنر علاقه‌مند هستم.

به خاطر داشته باشید ما در هنگام استفاده از he/she/it در انتهای فاعل از حرف s استفاده می‌کنیم.

I work

he works

افعال To be در جملات منفی :

افعال To be در جملات منفی به صورت زیر هستند:

I am not married

من ازدواج نکرده‌ام.

I’m tired but I’m not hungry

من خسته هستم اما گرسنه نیستم.

Jane is not at home at the moment. she is at work.

جین در حال حاضر در خانه نیست. او سر کار است.

Those people are not English. They are Australian

آن مردم انگلیسی نیستند. آن ها استرالیایی هستند.

It is stunny today but it is not warm

امروز هوا آفتابی است اما گرم نیست.

برای سوالی کردن جمله چه کار باید کرد؟

خیلی ساده است. کافیه شما جای فاعل و فعل رو با همدیگه عوش کنید تا جملتون سوالی بشه.

افعال To be

I am a student.

Am I a student? Yes, I am

No, I am not.

من دانشجو هستم.

آیا من دانشجو هستم؟ بله هستم.

خیر نیستم.

نکات مهم

توجه داشته باشید حرف I به معنی (من) هر جای جمله که بیاد باید با حرف بزرگ نوشته بشه.

نکته‌ی دیگه اینه که، سوالاتی که با این روش می‌سازیم، یعنی از طریق جا به جا کردن فاعل و فعل با Yes/No جواب داده می‌شوند.

در ترجمه Yes/No Q ها همیشه در ابتدای جمله از آیا استفاده می‌کنیم.

Your shoes  are nice . are they new?

Yes, They are.

کفش هایت زیباست.آیا آن ها جدید هستند؟

بله آن ها جدیدند.

Are your parents at home?

No, They are out.

آیا والدینت خونه هستند؟

نه آن ها بیرون هستند.

نحوه پرسشی کردن افعال To be به صورت منفی

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد. رسمی و محاوره‌ای:

افعال To be

نمونه پرسش رسمی:

?Are not/Aren’t they your friend

نمونه پرسش محاوره‌ای:

?Are they not your friend

استفاده از افعال To be در زمان گذشته

برای گذشته am و is از was و برای گذشته are از were استفاده می‌کنیم.

برای منفی کردن آن ها بعد از was یا were از کلمه‌ی not استفاده می‌کنیم.

I was not at work yesterday

من دیروز سر کار نبودم.

They weren’t here last sunday.

آن ها یکشنبه‌ی گذشته این جا نبودند.

افعال To be

Last year Rachel was 22,so she is 23 now.

پارسال ریچل ۲۲ ساله بود، بنابراین او امسال ۲۳ ساله است.

When I was child, I was afraid of dogs.

وقتی کوچیک بودم از سگ ها میترسیدم.

توجه داشته باشید نمی‌توانید از did در جملات منفی و سوالی، همراه با was/were استفاده کنید. وقتی از did استفاده می‌کنید، افعال به حالت ساده باید استفاده شوند و گذشته نباشند.

Did you go out last night?

آیا دیشب بیرون رفتی؟

Was the weather good when you were on holiday?

آیا وقتی که در تعطیلات بودی هوا خوب بود؟

Those shoes are nice. were they expensive?

این کفش ها زیبا هستند.آیا گران بودند؟

صرف افعال To be در آینده

در گذشته برای صرف افعال To be  در آینده از will و shall استفاده میشد، به طوری که برای اول شخص مفرد از shall و برای سایر ضمایر از will استفاده می‌کردند.

امروزه برای اول شخص مفرد هم از will استفاده می‌کنند.

Sarah goes to work everyday.

She is always there from 8:30 until 4:30.

It is 11 o’clock now. Sarah is at work.

At 11 o’clocl yesterday, she was at work.

At 11 o’clock tomorrow, she will be at work.

افعال To be

سارا هر روز به سر کار می‌رود.

او هر روز از ساعت ۸:۳۰ تا ۴:۳۰ سر کار است.

الان ساعت ۱۱ است. سارا سر کار است.

در ساعت ۱۱ دیروز سارا سر کار بود.

در ساعت ۱۱ فردا سارا سر کار خواهد بود.

برای یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هر روز به صفحه بلاگ آکادمی ۲۴talk سر بزنید.

مطالب جدید و آموزنده روزانه در دسته بندی های جداگانه، برای شما گذاشته می‌شوند.