ترتیب کلمات در زبان انگلیسی را در این مقاله بررسی می‌کنیم.

بخش ۱

در زبان انگلیسی فعل و  مفعول  معمولا کنار‌هم قرار می‌گیرند و بین آن ها کلمه دیگری قرار نمی‌دهیم.

verb + object فعل + مفعول

ترتیب کلمات در زبان انگلیسی |‌ verb + object
من به شغلم علاقه زیادی دارم. .I like my job very much
آیا دیروز دوستانت دیدی؟ ?Did you see your friends yesterday
هلن هیچ‌وقت قهوه نمی‌خوره. .Helen never drinks coffee

در مثال‌هایی که در ادامه مطلب می‌بینیم هم فعل و مفعول هرگز جدا از هم به کار نمی‌روند.

آیا هروز گوشت می‌خوری؟ ?Do you eat meat every day
همه خیلی از مهمونی لذت بردند. .Everybody enjoyed the party very much
راهنمای ما خیلی خوب انگلیسی صحبت می کرد. .Our guide spoke English fluently
همه ی پولم و پاسپورتم رو گم کردم. I lost all my money and I also lost my passport
در انتهای خیابان سمت چپ سوپرمارکت رو می بینی. at the end of the street you’ll see a supermarket on your left

بخش ۲

در این بخش ترتیب قرار گیری زمان و مکان در جملات انگلیسی رو بررسی می‌کنیم. معمولا در زبان انگلیسی فعل جمله و مکانی که در جمله بیان میشه کنارهم قرار می‌گیرند.

go home      رفتن به خانه    Live in a city      زندگی کردن در شهر
walk to work  پیاده سر کار رفتن

  • اگر فعل جمله مفعول داشته باشد مکانی که در جمله بیان میشه بعد از ترکیب فعل و مفعول به کار میره.

take somebody home        کسی رو به خونه بردن           
meet a friend in the street      دوستی رو توی خیابون دیدن

  • زمانی که در جملات بیان کمی شود معمولا بعد از مکان قرار می‌گیرد.

 place + time                         مکان+زمان

بن هر روز صبح پیاده سرکار می‌رود. .Ben walks to work every morning
سم از ماه آوریل در کانادا بوده است. .Sam has been in Canada since April
ما زود به فرودگاه رسیدیم. .We arrived at the airport early
  • در مثال‌هایی که در ادامه می‌بینید هم مکان بعد از زمان قرار می‌گیرد.
دوشنبه به پاریس می‌روم. .I am going to Paris on Monday
مدتی طولانی فقط در یک خونه زندگی کردند. They have lived in the same house for a long time
دیر نکن. حتما ساعت ۸ اینجا باش. Don’t be late. Make sure you’re here by 8 o’clock
بعد از مهمونی سارا من رو به خونه رسوند. Sarah gave me a lift home after the party
واقعا نباید دیر بخوابی. You really shouldn’t go to bed so late
  • اغلب این امکان وجود دارد که زمان را در ابتدای جمله بیان کنیم.
دوشنبه به پاریس می‌روم. .On Monday I’m going to Paris
هر روز صبح بن پیاده سرکار می‌رود. .Every morning Ben walks to work

اگر در گرامر دیگه‌ای هم مشکل دارید اینجا را کلیک کنید.

برای مثال‌های بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ترتیب کلمات در زبان انگلیسی