یادگیری زبان در خانه. دلت می خواد از تو خونه زبان انگلیسی یاد بگیری؟ در این جا ما بهتون روش هایی رو یاد میدیم که بتونید از تو خونه زبانتون رو تقویت کنید.