سلام ، اهمیت زبان بر هیچکس پوشیده نیست. دیدم که خیلی ها مشکل دارند توی یادگیری زبان و خیلی هاشون بخاطر مشکلاتی بیخیال شدن پس توی این پست از تجربه یادگیری خودم براتون میگم که شاید بدرد شما بخوره