می دونید Parts of Speech یا اجزای جمله به چیا می گن؟ یا مثلا کلماتی که در یک جمله کنار هم قرار می‌گیرن هر کدوم چه نقش دستوری مثل فعل، اسم، صفت و … دارن.