اگه دنبال کلمات مترادف پرکاربرد انگلیسی میگردید اینجا ۹۶ کلمه ی مترادف پرکاربرد و در انگلیسی رو براتون گذاشتیم که خیلی کاربردی و مفید هستن.