حفظ لغات همیشه یک بخش مهم از یادگیری زبان جدید و برای زبان آموزان یک دغدغه مهم به شمار می رفته است.۸ روش جالب برای یادگیری و حفظ لغات زبان انگلیسی را برای شما بیان میکنیم.