در این مقاله ۹ سریال برتر برای یادگیری زبان انگلیسی رو معرفی و کاربردی ترین روش های و تکنیک ها برای یادگیری زبان انگلیسی با فیلم رو بررسی میکنیم