با خوندن این مقاله به راحتی یاد میگیرید که چطوری استرس موقع مکالمه انگلیسی رو کاهش بدیم؟ و برای مخاطبان یه مکالمه تمیز و عالی رو ارائه بدیم