تلفظ احتمالا دشوار‌ترین بخش زبان انگلیسی برای بهبود در خارج از کلاس است. در این مقاله ایده‌هایی برای تقویت لهجه انگلیسی را به شما ارائه می‌دهیم.