مهم‌ترین اصل برای تقویت مکالمه اینه که از اشتباه کردن نترسید و اشتباه کنید. ۵ نکته مهم برای اینکه بتوانیم از اشتباهاتمون استفاده کنیم.