در این مطلب تمام نکات مربوط به کاربرد زمان آینده با going to به همراه تمرین و جواب برای شما زبان آموزان عزیز آماده شده است.