توی این مقاله درباره روز جهانی برعکس شدن Backward Day و درباره کارهای برعکس هر روز و خنده دار که توی این روز میکنن و تارخچه بوجود اومدنش براتون گفتیم