کتاب داستان Crime Story Collection برای زبان آموزان از سری کتاب‌های Penguin Active Reading و برای سطح Intermediate انتخاب شده است. امیدوارم لذت ببرید.