می خوای با یه پیام جذاب تولد دوست، خانواده یا حتی همکار و رییست رو تبریک بگی؟اینجا برات بهترین پیامهای تبریک تولد به انگلیسی و معنیشون رو جمع آوری کردیم.