مکالمه زبان انگلیسی و ترس هم میتونه باعث پیشرفت شما بشه و هم درجا زدن! ترس واقعیتیه که غلبه کردن بر اون نیاز به شجاعت و اراده قوی به همراه تمرین زیاد داره.