کودکان نسل امروز ممکن است از روش‌های قدیمی آموزش خوششان نیاید. اموزش زبان انگلیسی کودکان با بازی می‌تواند در فهم بهتر مفاهیم زبانی به کودک شما کمک کند.