اگه تا الان برای یادگیری زبان تنبلی کردی، با مقاله از بین بردن تنبلی برای یادگیری زبان انگلیسی ،وقتشه بتونی تنبلی رو برای همیشه کنار بزاری