در آموزش کامل گرامر hope و تفاوت آن با wish با با ساختار و کاربرد این مبحث به طور کامل آشنا می شوید و به چند سوال مرتبط جواب می دهید.