زمان حال و گذشته – Present And Past​

آموزش گرامر زبان انگلیسی

زمان حال و گذشته – Present And Past​

در این بخش در مورد زمان‌های حال ساده و گذشته و حال استمراری و گذشته‌ی آن به طور کامل صحبت شده است.

enemad-logo