به چهارمین قسمت از آموزش ویدیویی گرامر در ۶ دقیقه خوش آمدید. در این قسمت از آموزش ویدیویی گرامر: حال کامل ساده و استمراری ، مجری برنامه ویل Will از دو تا شرکت کننده به نام های میا Mya و مایک Mike در مورد تفاوت بین زمان حال کامل ساده و حال کامل استمراری سوال می پرسه. مایک تا الان سه بار پشت سرهم تو این مسابقه برنده شده. به نظرتون این بار میا می تونه جلوی برنده شدن مایک رو بگیره؟ یا شاید تو از این دوتا هم زرنگ تر باشی و بتونی به سوالای بیشتری درست جواب بدی! خب این قسمت از برنامه رو ببین تا هم سطح دانشت از زمان حال کامل ساده و استمراری را متوجه بشی هم کلی نکته کاربردی در مورد استفاده درست از این دوتا زمان یاد بگیری.

بعد از تماشای آموزش ویدیویی گرامر: حال کامل ساده و استمراری می تونی از نکات گرامری که در ویدیو مطرح شده و در این مطلب نوشته شده هم یادداشت برداری کنی و به چندتا سوال مرتبط با این مبحث گرامری جواب بدی.

خب، آماده ای؟ بزن بریم!

The Grammar Gameshow – 04 – Present Perfect Simple and Continuous

متن انگلیسی ویدیو:

Will 
Hello, and welcome to today’s Grammar Gameshow! I’m your host, Will. But I’m no auxiliary! And, of course, let’s not forget Leslie, our all-knowing voice in the sky.

Leslie
Hello, everyone!

Will
Tonight, we’re going to ask you three questions about…

Leslie
The present perfect simple and continuous tenses. Yes, those past to present tenses using have plus a past participle!

Will
OK! Now, let’s meet our contestants!

Mya
Hi everyone. I’m Mya!

Will
And contestant number two?

Mike
Hi, Will. My name’s Mike!

Will
Welcome back Mike. OK! Let’s get going. And don’t forget you can play along at home too. Question one: True or false? The present perfect continuous has a use that is the same as the present perfect simple.

Mya
True!

Will
Leslie?

Leslie
It is true. Both can be used for an activity which started in the past and continues into the present.

Will
Well done. You score 2 points. And for a bonus 19 points, can you give us an example?

Mya
Errr… I’ve been working as an accountant for 8 years?

Will
And?

Mya
Err… I’ve worked as an accountant for 8 years?

Will
Leslie?

Leslie
Yep. Both correct and with the same meaning.

Will
Well done Mya. You score six points.

Mya
But you said…

Will
Question 2: As we have just said, the present perfect simple and continuous can have the same use. However, sometimes the present perfect continuous cannot be used but the present perfect simple can. Why?

Mike
Trick question! They can always be used the same!

Will
Leslie?

Leslie
Nope! Sorry! Because of its continuous form, the present perfect continuous cannot usually be used with state verbs. This means you must use the simple form. Even if you mean continuous.

Will
Mike, if you can give us an example of some state verbs, you can still score.

Mike
Know, need, want?

Will
That’ll do nicely! 1 point for you. OK, time for our final question. This one is a picture question. Have a look at this picture, and make two sentences with it; one in the present perfect simple and one in the continuous.

Mya
He’s been writing letters for an hour. He’s written a number of letters.

Will
Leslie?

Leslie
Absolutely right again. The present perfect simple looks at completed actions, and often counts how many or how much, whereas the present perfect continuous tends to see one action in duration, and cares about how long.

Will
Good job.  33 points to you. Well that brings us to the end of today’s Grammar gameshow. Let’s count the points. And the winner is… Mya with 37 and a half. Well done! Here’s what you’ve won!

Leslie
It’s a toothbrush!

Will
That should help you ‘brush up’ on your English. We’ll see you again next week, where you can play for an even bigger prize. And Mike? You got totally destroyed, didn’t you?

Mike
I just wanted to say…

Will
Bring out the venomous snakes. It looks like we’ll need another contestant. Thanks for joining us. Say goodbye, Leslie.

Leslie
Goodbye, Leslie.

Will
Every time! We’ll see you next time!

نکات گرامری زمان حال کامل ساده و استمراری

هر دو زمان حال کامل ساده و حال کامل استمراری جزو زمان های perfect هستند برای همین در ساختارشان از have/has استفاده می کنند.

حال کامل استمراریPresent perfect continuousحال کامل سادهPresent perfect simple
Have/ has + been + (verb)+ ing(have / has + past participle (verb 3
مثال
.I’ve been studying for the last hour
.You haven’t been trying to fix the car
?Has it been raining very long
مثال
.I’ve eaten lunch
.He hasn’t been here very long
?Have we ever gone to Germany

کاربرد زمان حال کامل ساده و استمراری

هر دو زمان حال کامل ساده و استمراری برای رساندن یک معنی به کار می روند: کاری در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است.

I‘ve studied English for 8 years.
I‘ve been studying English for 8 years.

من ۸ سال است که انگلیسی می خوانم.

She‘s played football since she was a child.
She‘s been playing football since she was a child. 

او از کودکی فوتبال بازی می کند.

فعل های حالتی – State verbs

بعضی افعال که به آن ها افعال حالتی – State verbs می گوییم نمی توانند شکل استمرار به خود بگیرند و برای همین نمی توان آن ها را با ing در زمان حال کامل استمراری به کار برد. مانند این افعال:

need (نیاز داشتن) , know (دانستن) , want (خواستن) , have (داشتن)

در این موارد برای صحبت از موقعیت/حالتی که در گذشته انجام شده و تا حال ادامه پیدا کرده باید از زمان حال کامل ساده استفاده کنیم.

have needed a good cup of tea since this morning
We‘ve known each other for 12 years now
He‘s wanted to buy that car his whole life.

مقدار یا مدت زمان؟

هم زمان حال کامل ساده هم حال کامل استمراری می توانند در مورد یک عمل به کار روند اما نوع نگاهشان به آن عمل متفاوت است. حال کامل ساده روی تغییر تمرکز دارد و به اعمال کامل شده نگاه می کند و در این موارد اغلب دنبال “مقدار” است و با عبارت هایی مثل how much یا how many همراه است:

Wow! How many letters have you written, do you think?
I don’t know. Maybe we’ve written over 100 letters to each other.

حال کامل استمراری اما در مورد اعمالی به کار می رود که هنوز در حال انجامند و تمام نشده اند یا همین چند لحظه پیش تازه تمام شده اند. حال کامل استمراری روی مدت زمانی که انجام کاری طول کشیده تمرکز میکند.

How long have you been writing letters to your friend in America?
We‘ve been writing for 15 years.

مسابقه!

هر دو زمان حال کامل ساده و حال کامل استمراری همیشه معنی و کاربرد یکسانی دارند.

۱) درست
۲) غلط

کدامیک از جملات زیر کاربرد یکسانی با بقیه ندارد؟

۱) He’s always loved playing the violin.

۲) They’ve been going on summer holiday to Spain since 1982!

۳) He’s been arrested for dangerous driving.

۴) I’ve just been cleaning the car.

یک ساعت پیش شروع کردی به کیک پختن و هنوز کارت تموم نشده. یک نفر ازت سوالی می پرسه. کدومش غلطه؟

۱) How long have you been baking cakes?

۲) How long have you baked cakes?

۳) How many cakes have you baked?

۴) How many cakes have you been baking?

جواب ها: ۲ – ۳ – ۴

امیدوارم از مطلب آموزش ویدیویی گرامآموزش ویدیویی گرامر: حال کامل ساده و استمراری لذت برده باشید. تماشای این ویدیوی آموزشی روش خوبی برای یادگیری گرامر در یک محیط تعاملی و سرگرم کننده است.

برای دیدن ویدیوهای دیگر گرامر به صفحه ی آموزش ویدیویی گرامر در ۶ دقیقه آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk سر بزنید.

برای خواندن مباحث گرامری دیگر از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته دیدن کنید.