برای همه ما مانع هایی برای تقویت زبان محاوره ای وجود داره که بزرگترینش، نداشتن کسی برای صحبت کردنه. اینجا با ۱۴ روش باورنکردنی بدون کسی این کارو انجام بده.