در این مطلب تمام نکات مربوط به کاربرد زمان آینده نزدیک Immediate Future به همراه تمرین و جواب برای شما زبان آموزان عزیز آماده شده است.