در این مقاله می‌خواهیم آموزش زبان انگلیسی به کودکان با ۶ نکته ساده را برای شما بیان کنیم.با کودک بازی کنید.از ترانه‌های انگلیسی استفاده کنیدو…