جشن سپندارمذگان جشنی کهن برای زمین و علی‌الخصوص سپاس گذاری از زنان پاکدامن سرزمین که برای ما ایرانی ها روزی بسیار مقدس و یا روز ولنتاین ایرانی می‌باشد