در اینجا قراره لیست همه وسایل خانه به انگلیسی رو یاد بگیریم تا بتونیم به راحتی هر وقت خواستیم از اونها در مکالمه استفاده بکنیم .