در این مقاله به عبارات وصفی کوتاه شده (کلاز های ing، ed) اشاره می کنیم که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.کلاز به معنای بخشی از جمله است.